NFOŚiGW
NFOŚiGW

Prawie pięć i pół tysiąca paneli słonecznych pojawi się przy ulicy Poligonowej w dzielnicy Kłokocin. Inwestorem w tym potężnym przedsięwzięciu jest spółka Orlen Południe S.A. Farma fotowoltaiczna ma mieć moc do 2,5 megawat. Oprócz paneli w elektrowni znajdzie się również 17 sztuk inwerterów sieciowych, kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 2500 kilowat, oraz rozdzielnice. Inwestycja nie należy do najtańszych. Będzie kosztować prawie 7 milionów złotych. Spółka w dużej mierze realizując projekt opiera się na środkach zewnętrznych. Na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Rybnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka otrzymała ponad 4 miliony zł z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pomoc dla spółki przybrała formę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instalacja ma być przyłączona do istniejących sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Rybnicko projekt ma mieć charakter komercyjny. Dzięki niej Orlen będzie sprzedawał "zieloną energię elektryczną" do sieci zewnętrznej. Uruchomienie elektrowni to olbrzymia ulga dla środowiska naturalnego.


Przewiduje się, że funkcjonowanie farmy uruchomi produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (w wys. 2 158 Mwhe/rok). Dzięki inwestycji nastąpi również znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery - o 1 636 ton równoważnika CO2 rocznie. Inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok.

Farmy fotowoltaiczne są źródłem czystej energii, bo nie generują zanieczyszczeń i pyłów szkodliwych dla środowiska. Działają na takiej samej zasadzie jak miktoinstalacje zlokalizowane na dachach budynków lub na ziemi wykorzystujących panele fotowoltaiczne do generowania energii elektrycznej.

Komentarze

Dodaj komentarz