post image
Elżbieta Grymel

Ȏn ȏd pendziałku do piōntku harowoł jak dziki woł, broł nadgodziny za kamratōw, do dōm przichodziył sie yno wyspać, a ze wielgōm tesnotōm czakoł na sobota!

- Cały tydzień haru-haru – godoł – a w sobota hop do baru!

I tak kożdy tydziyń robioł. Ze ȏsiedlowego baru wyłazioł dziepiyro we niedziela niyskoro we wieczōr! Tam dycki jedna noc na stołku abo we kōntku przedrzimoł, a we pyndziałek we robocie łeba mu pynkała, do roboty niy bōł zdatny, a brygadzista ze kamratami go we pakamerze kryli przed kierownikiym budowy! Inkszymu by to niy uszło, tak na sucho, ale Bolek fachman bōł dobry, na wszyjstkim sie znoł, bezto robota dycki poradzioł nadgonić! Kamraci mu jednako przoli, bo we kożdy pyndziałek mu keryś kiszki abo kefiru przinios na ȏkrzyźbiyni!

Ze poczōntku to jo sie trocha bōła, że mōj chop ś nim kamraci, boby sie hnet mōg rozpić, ale Bolek go do baru na siła niy wyciōngoł, a jak szli kaj społu to, co nojwyżyj na piwo i już po dwōch dycki byli nazod w dōma.

Jedna sobota my robili grilla (wtynczos to jeszcze u nos bōła nowość, coch jōm prziwiozła ze Zachodu) i Bolek miasto do baru prziszoł ku nōm na zegrōdka. Jednako grillowane jodło mu niy podchodzioło, bezto kajsik we kōntku ȏbalili halbka ze naszym przocielym Alojzym, co jak popioł, dycki ze pamiynci godoł wiersze, a wiela ich znoł: ȏd Mickiewicza do Sztaudyngiera!

Bolek jak bajtel gymba ōdewrził, a ni mōg sie nadziwać, jak tyn chop poradziył aże tela spamiyntać!

- Chopie! – kwolił sie kuzyn. – To sōm lata a lata czytanio! Jak myślisz, co jo bez sobota a niydziela robia? Cołki tydziyń haru-haru na grubie, ale jak mōm wolne - to czytōm... zapamiyntej se!

I Bolek se to wziōn do serca, chocioż ciynżko mu to ze poczōntku szło! Bo do baru go jeszcze dłōgo kożdo sobota ciōngło, ale teroz choć je na pynzyji, to ni mo czasu po barach lotać. Woli po wieczorach we swoji izbie wiersze rymować! Ȏgrōmnie piyknie ȏ życiu a przyrodzie pisze, a zatym swoji wiersze drukowoł yno na internecie, ale teroz rychtuje swōj tomik, ale jako sie bydzie mianowoł, tego żodnymu jeszcze niy wyzdradzioł.

Powodzynio Bolku, tego Ci ze szczerygo serca życza!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz