UM Racibórz
UM Racibórz

Budżet obywatelski to jeden ze sposób na to, by mieszkańcy w sposób bezpośredni decydowali sami o swoich podatkach. Dzięki niemu mieszkańcy mogą kształtować rzeczywistość wokół siebie, bez specjalnego oglądania się na władze samorządowe. W naszym kraju jest to instytucja budżetu obywatelskiego jest obowiązkowa w miastach na prawach powiatu. W regionie mamy trzy takie miasta: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój oraz Żory. Z uwagi na fakt, że jest to narzędzie pomagające zaangażować mieszkańców w bezpośrednie uczestnictwo w życiu miast, magistraty starają się popularyzować tę ideę. Włodarzom zależy na tym, by w głosowaniach na konkretne zadania wzięło jak najwięcej osób. Informacje o zasadach głosowania, o dostępnych projektach, o wynikach znaleźć można na miejskich stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w lokalnej prasie, czy na specjalnie wydrukowanych ulotkach i plakatach.

W Rybniku budżet obywatelski pojawił się po raz pierwszy 10 lat temu. W tym roku rybniczanie mogli przebierać w projektach zgłaszanych przez najbardziej aktywnych społecznie, którzy zgłosili do magistratu swoje wnioski. W plebiscycie wzięło udział prawie 16 tysięcy osób, które oddały ponad 28 tysięcy ważnych głosów. Wybierano zarówno projekty w dzielnicach, jak i projekty ogólnomiejskie. Ogólnomiejskim zwycięzcą zostało zadanie Kamień – Reaktywacja, które kosztować ma budżet prawie 3,6 miliona złotych. Zagłosowało na niego ponad 3,5 tysiąca osób. Agnieszka Skupień wskazuje, że: - dzięki realizacji projektu w otoczeniu kąpieliska w Rybniku powstaną tężnie, pomost wzdłuż linii brzegowej stawu, boiska do siatkówki plażowej, tor do uprawiania sportów ekstremalnych typu Ninja Warrior oraz strefa zabaw dla dzieci. To 35 hektarów dla małych, dużych silnych i słabych, na zdrowe zmęczenie, na wyciszenie się i na naładowania baterii w przepięknych okolicznościach przyrody. Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja, zapoczątkowana w pierwszym ogólnomiejskim Budżecie Obywatelskim, w ramach którego powstało "Pluskadełko". Oprócz jednego projektu ogólnomiejskiego zostanie zrealizowanych jeszcze 28 projektów dzielnicowych.

W Żorach magistrat postawił na duże ogólnomiejskie zadań. Przeznaczyli na to 2,2 miliona złotych. W głosowaniu wzięło udział ponad dziewięć tysięcy żorzan. Wybrali oni cztery przedsięwzięcia do realizacji. Są to: budowa 4-torowej bieżni do biegu na 60 metrów przy SP 11, zagospodarowanie terenu zielonego wokół SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, rewitalizacja placu zabaw przy ZSP nr 5 oraz doposażenie jednostek OSP.

 

W Raciborzu na budżet obywatelski przeznaczono 1,5 miliona złotych. Głosowanie jak wszędzie miało charakter zarówno elektroniczny jak i tradycyjny. Wzięło w nim udział blisko trzy tysiące osób. Do realizacji zakwalifikowano cztery przedsięwzięcia. Najwięcej głosów zebrała koncepcja wybudowania nowej ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Żorską i Ocicką. Dzięki inicjatywie mieszkańców doświetlone zostanie także boisko w Markowicach, powstanie nowy plac zabaw przy SP1 na Ostrogu oraz bezpieczne zejście z trybun na boisku szkolnym w Ocicach.

W Jastrzębiu–Zdroju impuls obywatelski był bardzo wyraźny już na etapie składania wniosków, bo było ich aż 64. Ostatecznie wybrano 31 do realizacji. W głosowaniu wzięło udział ponad 11 tysięcy jastrzębian, którzy postawili przede wszystkim na strażaków z OSP. ZA pieniądze z budżetu zostanie zakupiony pojazd strażacki przeznaczony dla ratowników, psów ratowniczych oraz potrąconych  Dodatkowo do ochotników trafi nowe, kompletne umundurowanie potrzebne w akcjach ratowniczo – gaśniczych.    

Komentarze

  • hahaha 17 sierpnia 2023 09:43W Jastrzębiu na Aqapark w znaczeniu po Czesku

Dodaj komentarz