Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski
Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski

Podobnie jak wszyscy samorządy terytorialne borykają się z konsekwencjami, jakie przynosi szereg  kryzysów, które dotknął nasze państwo z uwagi na szalejącą inflację, sytuację międzynarodową i zmiany w systemie podatkowym. W skarbcach magistratów i starostw zostaje mniej pieniędzy, a zakres zadań jest niezmieniony lub nawet się zwiększa. Niedobory widać szczególnie w oświacie, gdzie wysokość subwencji nie nadąża za realnymi wydatkami, które muszą ponosić samorządowcy na utrzymanie placówek szkolnych.  Wysokość subwencji systematycznie rośnie, ale nie nadąża ona za wydatkami samorządów. Warto pamiętać, że włodarze miast czy powiatów nie tylko muszą zapewnić bieżące utrzymanie placówek, ale także prowadzić remonty, czy też dbać o całkowicie nowe inwestycje.
W Wodzisławiu Śląskim starostwo powiatowe otrzymało w ramach subwencji oświatowej ok. 6 milionów zł. mniej niż wynoszą potrzeby. W kwocie tej nie ujęto nakładów inwestycyjnych, a te są naprawdę spore. W tym roku starostwo zrealizowało już projekty na kwotę prawie 6,8 miliona złotych (a więc właściwie tyle, ile wynosi deficyt między wysokością subwencji a kosztami na bieżące utrzymanie szkół). Wśród przedsięwzięć, na które zdecydowało się starostwo w tym roku są m. in. zagospodarowanie terenu wokół II LO w Wodzisławiu (2,2 miliona zł), modernizacja obiektu sportowego w Zespole Szkół Ekonomicznych (1 milion złotych), zagospodarowanie terenu przy ZSP w Rydułtowach (pół miliona zł). Powiat zadbał również o niepełnosprawne dzieci i młodzież. Jak informuje Wojciech Raczkowski: - w tym roku oddano do użytku windę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu. Inwestycja ta kosztowała 440 tysięcy złotych. Ponadto planowany jest zakup mini autobusu dla tej szkoły. Na te dwa ostatnie zadania pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Powiat chce, by szkoły były przyjazne nie tylko uczniom, ale także środowisku. Z tego powodu stale inwestuje w termomodernizacje podległych placówek. W tym roku prowadzone były prace związane z wymianą źródła ciepła w I LO w Wodzisławiu na kwotę ok. 1,4 mln zł,
Nie tylko starostwo ma kłopot z faktem, że wysokość subwencji rozjeżdża się z wysokością wydatków na oświatę. Mateusz Jamioła z wodzisławskiego magistratu informuje, że: - wysokość subwencji wynosi nieco ponad 37 milionów złotych, natomiast wysokośdatków bieżących to ponad 42,3 miliony złotych. Na inwestycje, czyli wydatki majątkowe w tym roku przeznaczyliśmy ponad 3,7 miliona złotych.
Nie inaczej ma się sytuacja w Żorach. Adrian Lubszczyk wskazuje, że: - Temat jest dość złożony, bo do kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty wliczamy m.in. inwestycje w obiekty, projekty realizowane ze środków zewnętrznych itp. Biorąc to pod uwagę, niestety subwencja nigdy nie pokryje całości kosztów ponoszonych przez samorząd na oświatę. W 2021 roku w Żorach na oświatę przeznaczono ponad 170 mln zł (razem z inwestycjami), a subwencja wyniosła niecałe 97 mln zł. Natomiast w 2022 r. planowane wydatki na oświatę (razem z inwestycjami) to ponad 186 mln zł, z czego subwencja wynosi 103 mln zł.     
Analogicznie sytuacja przedstawia się w Rybniku. Tu również subwencja nie nadąża za wydatkami.  Agnieszka Skupień rzeczniczka UM Rybnik wskazuje, że prognozowane wydatki na działalność oświatową w 2022 roku to 344 milionów. zł. Otrzymana dotychczas część oświatowej subwencji ogólnej to kwota 205.971.689 zł, co stanowi 60 % przewidywanych wydatków.

Komentarze

Dodaj komentarz