Pixabay/zdjęcie ilustracyjne
Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Do zakupu węgla mogą przystąpić wszystkie gminy sąsiadujące z Rybnikiem oraz uprawnione podmioty, które poprowadzą sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego również dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych, położonych na terenie Rybnika.

Gmina sąsiednia zainteresowana sprzedażą węgla rybniczanom, może zgłosić chęć przystąpienia do przedsięwzięcia poprzez ogłoszenie w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, zaś pozostałe uprawnione podmioty mogą zgłosić chęć poprzez wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Miasta Rybnika. Pracownicy UM są w stałym kontakcie z firmami które wyraziły chęć sprzedaży węgla.

- informuje magistrat.

Informacja o podmiocie zakupującym paliwo stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika. do 31 grudnia 2022 r.

Miasto zapowiedziało, że zrobi jednak wyjątek dla najuboższych mieszkańców:

 W tym roku miasto Rybnik będzie pomagało w zabezpieczeniu opału najuboższym w naszym mieście, osobom samotnym i chorym. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku znalazł 7 takich osób w naszym mieście. OPS będzie współpracował z Polską Grupą Górniczą S.A. i pomagał w dostarczeniu węgla osobom najbardziej potrzebującym

- przekonuje prezydent Kuczera.

Komentarze

Dodaj komentarz