Pixabay Flaga Rzeczpospolitej Polskiej
Pixabay Flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej jego archetypem dynastycznym herbu Piastów, pierwszych władców Polski. Umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z obowiązującą ustawą (prześwity w koronie są zgodne z wizerunkiem orła białego na Chorągwi Rzeczypospolitej wg wzoru z 1927 r. i sprowadzonej do Zamku Królewskiego w Warszawie w 1990 r. podczas oficjalnej ceremonii przekazania insygniów prezydenckich.

Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwsza, to znany wszystkim biało-czerwony prostokąt. Druga to flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie z obowiązującą ustawą, tej drugiej wersji mogą używać tylko oficjalne przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów, oraz polskie statki morskie jako banderę. Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Czerwień jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. Od 2004 r., 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi RP.

Mazurek Dąbrowskiego jest polska pieśń patriotyczna z 1797 r., od 26 lutego 1927 r. oficjalny hymn państwowy RP. Słowa hymnu – nazywanego "Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech" – zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany.

Polska Walcząca (PW)

To symbol w kształcie kotwicy, której człon w postaci litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub kotwicę, czyli symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej - podaje Wikipedia.org. Znak „kotwicy”, wzorem starszego o rok żółwia, rysowano na murach i chodnikach okupowanego kraju jako graffiti. W czerwcu 2014 Sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej.
 

Galeria

Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz