Rada Seniorów Rybnik
Rada Seniorów Rybnik

Nabór uzupełniający do Rybnickiej Rady Seniorów został ogłoszony w związku z tym, że do tej pory zgłosiła się mniejsza liczba kandydatów niż wymaganych 9.

Zgłoszenia złożone do 10 listopada br. pozostają aktualne. Spotkanie wyborcze zaplanowane na 24 listopada zostaje odwołane.

W przypadku, gdy w obu naborach wpłynie równe 9 zgłoszeń
głosowanie oraz spotkanie wyborcze nie odbędą się,
a do Rady Seniorów wejdą wszyscy zgłoszeni (9 osób). 

Przypominamy, że w skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:

  • 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
  • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
  • 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

Osoby, o których mowa w punkcie 1, wybrane zostaną na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika 7 grudnia br.

Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działające na rzecz osób starszych. Kandydaci muszą być mieszkańcami Rybnika i mieć ukończone 60 lat na dzień wyboru, tj. 7 grudnia br.

Zgłoszenie zawierające opis kandydata należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada br.

Z opisem kandydatów będzie można zapoznać się na stronie internetowej miasta od 1 do 7 grudnia br.

Spotkanie wyborcze odbędzie się 7 grudnia br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika w godzinach od 12.00 do 14.00.

Wybory są bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Przy wejściu na salę każda osoba uprawniona do głosowania poproszona  zostanie o podpisanie się na liście obecności – następnie otrzyma kartę do głosowania. Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

Informacja o wynikach przeprowadzonych wyborów zostanie podana do publicznej wiadomości do 14 grudnia br.

Komentarze

Dodaj komentarz