Krzysztof Jaroch, politolog, przewodniczący zarządu dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku/Archiwum
Krzysztof Jaroch, politolog, przewodniczący zarządu dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku/Archiwum

Z tego założenia wyszła też społeczność rybnickiej dzielnicy Zebrzydowice, która zorganizowała się w ramach budżetu obywatelskiego miasta na 2023 rok. Po uzgodnieniach z dyrekcją szkoły i rozmowach z młodzieżą, złożono projekt doświetlenia - poprzez montaż kilku lamp - jedynego w dzielnicy boiska szkolnego. Istotny udział w przedsięwzięciu miała też rada dzielnicy. Młodzież często korzysta z tego miejskiego, nieoświetlonego obiektu. Jednak, choć duch ochoczy, to nici z korzystania z boiska po zmroku. W tegorocznym głosowaniu do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy wybrali więc to zadanie do realizacji. Oby tylko nic nie stanęło na przeszkodzie i Zebrzydowice stały się dzielnicą nieco bardziej „oświeconą”, bo wydaje się, że dotychczas właściciel szkoły trochę o nich zapomniał.

Na swoją kolej czeka też drugi i ostatni ogólnodostępny, miejski teren rekreacyjno-sportowy. To tzw. plac integracyjny przy ul. Krzywej, wybudowany przez miasto. Inwestycja ta nie miała dotychczas szczęścia, bo finalnie nie powstało tam to, co miało powstać, a to co powstało ewidentnie czeka na dokończenie. W sprawie tego miejsca Rada Dzielnicy Zebrzydowice wystąpiła do prezydenta Rybnika, by zabezpieczył środki w przyszłorocznym budżecie na założenie tam kilku lamp i zlecił zagospodarowanie placu w zakresie rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, np. boisk do gry czy podstawowych elementów do ćwiczeń. Póki co, funkcjonuje tam wątpliwej jakości tor do gry w bule, na którym udało się rozegrać kilka meczy rybnickim seniorom.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te obejmują również sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. To wpisuje się dokładnie w juwenalisowskie, znane wszystkim hasło. Może więc warto najpierw zadbać o „krytyczną” dla wszelkiego zdrowia mieszkańców infrastrukturę, a dopiero później np. zmieniać nazwy nazwanych już rond i instalować tam za niemałe pieniądze elementy nikomu nie służącej małej architektury?

3

Komentarze

  • Olinka 01 grudnia 2022 11:39w kazdym barz raziepiwtarzal to Jaruzel.
  • Kania 25 listopada 2022 14:41Do powyżej : na pewno nie Jaruzelski. To stara , anglosaska maksyma wojskowa.
  • Jaruzelski 24 listopada 2022 12:29"Im więcej potu na poligonie tym mniej krwi na polu walki". --Kto to powiedział?

Dodaj komentarz