Fotowoltaika na hali sportowej MOSiR
Fotowoltaika na hali sportowej MOSiR

Hala sportowa zyskała nowoczesną instalację fotowoltaiczną, która pozwoli na produkcję z promieni słonecznych znacznej części energii elektrycznej, niezbędnej do komfortowego korzystania z obiektów przez mieszkańców Knurowa. Udało się zrealizować kolejną proekologiczną i uzasadnioną ekonomicznie inwestycję, dzięki której unowocześniono miejską bazę obiektów rekreacyjno-sportowych.
Rzeczowy zakres projektu obejmował zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,9 kW na dachu hali sportowej przy al. Lipowej 12A wraz z podłączeniem do sieci, monitoringiem parametrów oraz szkoleniem pracowników.
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jest to już 5 instalacja odnawialnych źródeł energii zamontowana na obiektach MOSiR, która została wykonana w ramach RPO WSL 2014-2020.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Knurów. Ponadto zamierzeniem projektu było obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury, zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku hali sportowej, zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długoterminowej.

Komentarze

Dodaj komentarz