Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Edukacja ekologiczna

Fundusz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wybrane zadania będą dofinansowane z NFOŚiGW. Program ma na celu: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. Pula do rozdysponowania: 1,5 mln zł. O kwotę maksymalnie do 150 tys. zł mogą wnioskować: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki metropolitalne, instytucje kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i związków stowarzyszeń, fundacje.

Szkolenie on-line

1 grudnia w godz. 9.00 - 15.00 WFOŚiGW zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line "Zasady zamykania projektów w ramach POIiŚ 2014-2020". Można się zgłaszać do 30 listopada na adres: szkoleniaFE@wfosigw.katowice.pl za pomocą Kart zgłoszeń, dostępnych na stronie: www.wfosigw.katowice.pl. W zajęciach może wziąć udział do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za organizację szkolenia odpowiada Joanna Kosma, tel. 32 60 32 305, e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl.

Konkurs plastyczny

Po raz kolejny Fundusz zaprasza przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA". Prace, zgodnie z regulaminem, należy przesyłać do końca listopada, godz. 15.30 (decyduje data wpływu) na adres WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników w grudniu.

Komentarze

Dodaj komentarz