Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa / fot. ms
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa / fot. ms

Ze względu na trwającą pandemię nie odbyły się zebrania w latach 2020 i 2021, stąd konieczność zatwierdzenia działalności spółdzielni z okresu trzech lat. W tym czasie działalność remontowa skupiała się na kontynuowaniu ociepleń budynków, naprawie i tworzeniu nowych miejsc parkingowych, czy wymianie wind. Poniższe zestawienie obrazuje prace wykonane w czasie kadencji obecnego zarządu, czyli od 2014 r.

  ilość średnio rocznie

docieplone budynki

181

22,625

nowe lub wyremontowane miejsca postojowe

1928

241

malowanie klatek schodowych

76

9,5

wymienione windy

94

11,75

platformy dla osób niepełnosprawnych

13

1,625

uciepłownienie

27 budynków 360 mieszkań

3,375

kamery wewnętrzne

628

78,5

kamery zewnętrzne

271

33,875

W trakcie obrad odbędą się również wybory nowego składu Rady Nadzorczej. W swoich programach wyborczych niektórzy kandydaci insynuują, że spółdzielcy mają utrudniony dostęp do informacji o stanie finansowym spółdzielni, a przeprowadzane corocznie badania bilansu nie są właściwie przeprowadzane. Może to wywoływać zdziwienie tym większe, że część tej grupy kandydatów była już członkami Rady Nadzorczej i doskonale powinna się orientować, że podmioty badające sprawozdania finansowe są zawsze podmiotami niezależnymi od zlecającego i muszą w swojej opinii kierować się wymogami swojej organizacji zawodowej. A sam dostęp do materiałów jest prosty, poprzez stronę internetową lub osobiste przejrzenie w siedzibie Spółdzielni. Tym bardziej, że RSM nie ma żadnych powodów do ukrywania czegokolwiek. Aktualnie w spółdzielni jest przeprowadzana lustracja, która okresowo bada zgodność prowadzonej całej działalności z przepisami prawa, Poprzednia lustracja, jak i poprzednie nie wykazała uchybień w tym zakresie.

W trakcie obrad powinny również wyjaśnić się „wątpliwości” niektórych członków Rad Osiedli, nieprzyjmujących do tej pory do wiadomości przyczyn zakończenia kadencji rad w czerwcu ubiegłego roku – i to pomimo przedstawienia im dwóch odrębnych opinii prawnych na ten temat.

Wyniki Walnego Zgromadzenia będą znane po świętach. Dlatego korzystając z okazji, składam wszystkim mieszkającym w naszych zasobach życzenia rodzinnego, spokojnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku.

Marek Gruszczyk

Komentarze

Dodaj komentarz