Przy przecięciu wstęgi asystował prezes WFOŚiGW– Adam Lewandowski / Szkoła Podstawowa nr 36 w Rybniku
Przy przecięciu wstęgi asystował prezes WFOŚiGW– Adam Lewandowski / Szkoła Podstawowa nr 36 w Rybniku

Zielone pracownie są popularne w Rybniku już od jakiegoś czasu. Teraz przyszła pora na Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza. Placówka wystartowała w dwóch edycjach konkursu "Zielona Pracownia 2022" i uzyskała łącznie finansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni.

- Naszą zieloną pracownię nazwaliśmy Boguszowicką Oazą, ponieważ szkoła znajduje się w dzielnicy Rybnika - Boguszowice. Oaza ma być miejscem nie tylko nauki, ale również spotkań z naturą, odpoczynku oraz odkrywania talentów i pasji. Chcemy, aby uczniowie, samodzielnie i z pomocą naszych nauczycieli uczyli się badać, eksperymentować, planować, przewidywać, stać się młodymi naukowcami, którzy sami docierają do wiedzy, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania. Pragniemy, by poznawali przyrodę, jej prawa i tajemnice, uczyli się o niej, dbać o nią i ją chronić — powiedział nam dyrektor szkoły Krzysztof Zaik.

Konkurs był organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uroczyste otwarcie pracowni nastąpiło 5 grudnia. Wzięli w nim udział prezes WFOŚIGW Adam Lewandowski, poseł Marek Krząkała, naczelnik wydziału edukacji i kultury urzędu miast Katarzyna Fojcik, wizytator kuratorium oświaty Grażyna Chachulska, a także radni Rybnika, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych i rada rodziców. Zielona pracownia powstała na bazie starej pracowni biologicznej. W pracowni przyrodniczej znalazły się nowe stoliki i krzesła, a także nowy ekran multimedialny, mikroskopy, komputer oraz całe mnóstwo pomocy dydaktycznych do nauki przyrody, biologii, chemii i geografii. W urządzonym na nowo pomieszczeniu znalazło się miejsce, dla takich elementów wspomagających naukę uczniów, jak: modele komórki roślinnej i zwierzęcej, budowa oka, skóry, modele wirusów, preparaty makroskopowe. Znalazły się także pomoce związane z nauką geografii: globusy, podstawowe zestawy skał, model układu słonecznego, model ruchu obiegowego, model obiegu wody w przyrodzie, przenośną stację pogody, potrzebne mapy, atlasy, czy kompasy.

Komentarze

Dodaj komentarz