Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt na Zieloną Pracownię

Konkurs „Zielona Pracownia - Projekt’2023” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12.000 zł.

Fundusz w mediach

23 listopada Zarząd Funduszu rozstrzygnął konkurs „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2023 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 53 wnioski na łączną kwotę 1 850 140,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. 

Webinarium o niskiej emisji

Webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Białymstoku. Na spotkaniu omówione zostanie zjawisko niskiej emisji, przyczyny jego powstawania oraz skutki. Podczas webinarium można poznać skuteczne metody walki z niską emisją powstającą w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

Komentarze

Dodaj komentarz