post image
fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Projekt budżetu na 2023 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Skarbu i Finansów, a także przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W projekcie uchwały budżetowej dochód województwa oszacowano na poziomie 2 mld 745 mln i 27 tys. złotych. Zaplanowane wydatki sięgają 2 mld 925 mln i 840 tys. złotych. Priorytetowe zadania w nowym przedstawionym budżecie to m.in.: opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej – wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro na lata 2023 – 2026 oraz efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Wydatki na budowę i remonty dróg wojewódzkich stanowią ponad 66 proc. wydatków całego działu. Zaplanowana jest promocja gospodarcza całego regionu, w tym Stadionu Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych.

- Dochody przekroczą 2 mld 745 mln zł, a wydatki sięgną blisko 3 mld zł. Jesteśmy na drugim miejscu w kraju pod względem dochodów i wydatków. Jesteśmy na drugim miejscu pod kątem wydatków majątkowych, inwestycyjnych. To pokazuje naszą skuteczność w działaniu w trudnych czasach. Budżet potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową regionu. Rosnące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT są kolejnym dowodem na umacniającą się pozycję gospodarczą województwa na tle kraju. Na pewno priorytetem będzie zwiększenie w trakcie przyszłego roku środków na ochronę zdrowia, a w pierwszej kolejności na pokrycie ujemnego wyniku zakładów opieki zdrowotnej. Dołożymy starań, by bardziej efektywnie niż dotychczas wydatkować środki na szeroko rozumianą promocję województwa, w tym na zintensyfikowanie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla inwestorów i eksporterów, przede wszystkim na rzecz internacjonalizacji MŚP – informuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

1

Komentarze

  • Kuba Jastrzebie-Zdroj, Muzeum Dialogu i Pojednania to jest to o co w latach 80tych walczyłam ,niczego innego nie pragne. .W ramach pomieszczeń biznesu proponuje muzeum wódki ,to ona sprzyja pojednaniu. A miasto nadal bez pożądanego Aquaparku gdzie dzieci i młodzież oraz starzy cieszyli by sie radoscia zycia. Dalej trwonić mamonę latwo pożyczoną z zagranicy lub wypracowana fizycznie przez innych i opodatkowana, trwonić na Nikomu nie potrzebne inwestycje. To to tylko tak wolna Polska potrafi. Jak nie dżuma to cholera. Dajcie sie Polakom rzadzic a sami siebie ,ileż w tym prawdy.

Dodaj komentarz