UM Radlin
UM Radlin

Burmistrz Barbara Magiera wydała właśnie zarządzenie, w którym przyznaje pieniądze w pięciu obszarach funkcjonowania NGO-sów. Są to: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona zwierząt oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Najwięcej środków przeznaczono na wspieranie kultury fizycznej. Sportowców z Radlina zasili kwota 538 tysięcy zł. Aż po 115 tysięcy zł sięgnął klub z wieloletnimi tradycjami Górnik Radlin, który będzie realizował program „Siatkówka - nasza pasja”. Niewiele mniej, bo 80 tysięcy złotych otrzyma Klub Gimnastyczny Radlin na wdzięczne zadanie „Gimnastyka wszystkich dzieci”. Po pieniądze sięgnęli także m.in. szermierze, piłkarze grający w futsal, pływacy oraz kickbokserzy. Na upowszechnianie działań związanych z kulturą i sztuką oraz zabytkami, w tym roku przeznaczono 120 tysięcy zł. Tu najwięcej środków trafiło do stowarzyszenia "Eduarde", które na organizację koncertu noworocznego wyda z gminnej kasy 30 tysięcy złotych. Pieniądze skierowane zostały także m.in. do chóru mieszanego im. Juliusza Słowackiego, Stowarzyszenia Operetka Wrocławska oraz Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, które będzie organizować Radlińskie Dni Kultury. W obszarze promocji i ochrony zdrowia pieniądze w wysokości 8 tysięcy zł trafiły do Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz Polskiego Fundacji Diagnostyki Osteoporozy. Na ekologię przeznaczono 15 tysięcy zł. Dzięki nim zostanie zorganizowany przez Forum Firm z siedzibą w Radlinie "Rodzinny Festyn Ekologiczny" oraz zostanie zrealizowane zadanie „Rok w Przyrodzie” przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Wreszcie, promocja przedsiębiorczości doczekała się wsparcia w wysokości ośmiu tysięcy zł. Zadanie pod nazwą „Akademia Dobrego Biznesu” zostanie zorganizowane przez Forum Firm.

Komentarze

Dodaj komentarz