UM Rybnik
UM Rybnik

Defibrylatory znajdziemy w poniższych lokalizacjach w Rybniku:

  • Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, przy Placu Pokoju 1 (dostępna w czasie pracy instytucji),
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, przy ul. Lompy 6 (dostępna w czasie pracy instytucji),
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku, przy ul. Osiedle Południe 20 (dostępna w czasie pracy instytucji),
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (Punkt Terenowy Nr 1 – Boguszowice), przy ul. Patriotów 14 (tutaj defibrylator jest dostępny na zewnątrz budynku w ogrzewanej zimą kapsule). Otwarcie kapsuły powoduje włączenie alarmu, co ma zapobiegać kradzieży urządzenia.

Miejsca, w których znajdują się defibrylatory, zostały wybrane na podstawie założenia ich maksymalnej dostępności. Są to miejsca użyteczności publicznej znane większości mieszkańcom dzielnicy. Dzięki realizacji projektu i zakupowi defibrylatorów możliwa będzie poprawa bezpieczeństwa związana z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku takiej konieczności. Zakupione defibrylatory AED to niewielkie, lekkie, odporne, zasilane bateryjnie urządzenia, opracowane z myślą o prostocie i niezawodności stosowania przez użytkowników posiadających jedynie minimalne przeszkolenie.

- informuje Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.

Defibrylatory służą do ratowania osób, u których stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Osoba z nagłym zatrzymaniem krążenia charakteryzuje się następującym zachowaniem:

  • nie odpowiada na potrząsanie,
  • nie oddycha normalnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy postępować według poleceń głosowych wydawanych przez urządzenie na każdym etapie udzielanej pomocy.

Komentarze

Dodaj komentarz