post image
pgg.pl

Tomasz Rogala podczas spotkania zapowiedział, że w trakcie swojej kadencji będzie działać na rzecz górnictwa, wspierać sprawiedliwą transformację oraz rozwój gospodarczy regionów górniczych. Zapewnił, że ponowne objęcie stanowiska prezydenta pozwoli mu wzmocnić przekaz, skłaniający do akceptacji węgla jako paliwa przejściowego, które stanowi stabilne źródło bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji panującego kryzysu wywołanego zbrojną agresją Rosji wobec Ukrainy.

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL – jest organizacją patronacką europejskiego przemysłu węglowego. Powstało w 2002 r. z Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych – CECSO – po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. W skład organizacji wchodzą stowarzyszenia węglowe, stowarzyszenia importerów, instytuty badawcze i poszczególne przedsiębiorstwa z kilkunastu krajów: Bośni i Hercegowiny, Czech, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy. Liczy obecnie około 25 członków.

Komentarze

Dodaj komentarz