post image
Zdjęcie ilustracyjne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Śląski Oddział Regionalny informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na modernizację gospodarstw rolnych. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone nabory dotyczące obszarów E (nawadnianie) i F (zielona energia). Rolnicy, którzy planują inwestycje w tych obszarach w swoich gospodarstwach, mogą się ubiegać o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od 31 stycznia br.

Rolnicy, którzy planują przeprowadzić inwestycje takie jak budowa nowych systemów nawadniających, modernizacja istniejących lub rozbudowa już działających instalacji w celu powiększenia obszaru nawodnionego, mogą ubiegać się o refundację części kosztów. Wysokość pomocy może sięgnąć 100 tys. zł, a poziom wsparcia wynosi odpowiednio 60% lub 50% kosztów kwalifikowanych, w zależności od statusu rolnika. Limit ten nie jest łączony z limitami w innych obszarach finansowania programu.

Jak można złożyć wniosek?

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na modernizację swoich gospodarstw, mogą składać wnioski w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiednich dla miejsca, w którym zamierzona jest inwestycja. Możliwe jest złożenie wniosku osobiście, przez upoważnioną osobę, przesyłką rejestrowaną lub w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) posiada wiele oddziałów na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe adresy oraz dane kontaktowe oddziałów można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Komentarze

Dodaj komentarz