Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne

Projekt pt. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polega na przebadaniu i opracowaniu wzorcowych rozwiązań dla lokalnej, międzysektorowej pomocy dla dzieci, uczniów i rodzin, z użyciem metodologii oceny funkcjonalnej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcji Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Projekt, w który Rybnik otrzymał prawie 217 tys. zł, rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. Przesiewowe badania obejmują 425 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat oraz 210 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Zadania na najbliższe miesiące, to przede wszystkim realizacja wsparcia rodzin oraz monitorowanie rozwoju ucznia z trudnościami. Na czerwiec zaplanowana jest konferencja podsumowująca dotychczasowe działania, wskazująca rekomendacje w obszarze objętym badaniami i działaniem projektu - informuje rybnicki magistrat.

W Rybniku, projekt realizowany jest przez Wydz. Edukacji i Kultury UM Rybnika, współpracując z kilkoma uniwersytetami, m.in. US w Katowicach, UMCS w Lublinie, KUL w Lublinie, UAM w Poznaniu i APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Więcej o projekcie na stronie mwm.us.edu.pl. Lista instytucji wspierających dzieci i rodziny na edukacja.rybnik.eu w zakładce "Wsparcie dzieci i rodzin".

Komentarze

Dodaj komentarz