UM Racibórz
UM Racibórz

Zadaszone lodowisko od dawna jest przedmiotem marzeń wielu raciborzan. Postulat wybudowania takiego obiekty zaproponował w trakcie swojej kampanii wyborczej obecny prezydent miasta Dariusz Polowy. Kwestia ślizgawki stała się zresztą punktem spornym pomiędzy włodarzem miasta a jego zastępcą Michałem Fitą. W wyniku rozbieżności w łonie władzy doszło do rozłamu, którego skutkiem była dymisja wiceprezydenta. Odejście z Batorego Michała Fity oznaczało również, że część radnych, która dotychczas znajdowała się w koalicji rządzącej, przeniosła się do opozycji i teraz głosuje najczęściej przeciwko Dariuszowi Polowemu. Jeszcze w sierpniu jednostka podległa urzędowi miasta, czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji, ogłosił przetarg na budowę zadaszonego lodowiska. Budynek ma powstać przy ulicy Zamkowej w sąsiedztwie aqua parku H2Ostróg. Lodowisko wraz z istniejącą infrastrukturą ma zapewnić funkcjonowanie tzw. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Na ten cel miasto pozyskało z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych dofinansowanie w wysokości czterech milionów zł. Całość inwestycji ma pochłonąć 12 milionów zł. Według tzw. programu funkcjonalno – użytkowego ma to być obiekt całoroczny. W zimie ma pełnić funkcję lodowiska, natomiast w okresie letnim ma tam się znaleźć m.in. miejsce na fitness, kręgielnię, czy akrobatykę. Konstrukcja ma pozwalać na łatwe i szybkie modyfikowanie jego funkcji w zależności od wydarzeń, które będą na nim organizowane i pogody. W dokumencie opisującym przeznaczenie obiektu sportowo-rekreacyjnego można przeczytać, że: „projektowany obiekt ma być obiektem zadaszonym z możliwością otwierania ścian bocznych o konstrukcji łukowej stalowej. Budynek zaplecza socjalno – szatniowego w konstrukcji murowanej. Płyta obiektu dostosowana jest do różnych form użytkowania np. ustawienia bramek, montażu słupków do siatkówki, montażu band, czy też ustawienia sceny". Wymiar tafli lodowiska to 25 metrów na 55 metrów. Według założeń kompleks ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców i stanowić przestrzeń spotkań i integracji z możliwością spędzania wolnego czasu. Ma to być miejsce całkowicie pozbawione barier architektonicznych, które blokują szanse osób z niepełnosprawnościami. Wokół obiektu pojawi się również parking na 59 miejsc postojowych, które jednocześnie będą przeznaczone dla klientów parku wodnego H2Ostróg.

Sprzeciw radnych

Pomysł prezydenta Dariusza Polowego nie przypadł jednak do gustu radnym, którzy nie zgodzili się na parametry obiekty i jeszcze we wrześniu częściowo zakwestionowali sens budowy lodowiska, ściągając środki przeznaczone na jego budowę z budżetu. Radni w uchwale zaznaczyli, że „Zakres przedsięwzięcia został ustalony w wyniku zawarcia kompromisu pomiędzy prezydentem a przedstawicielami rady i obejmował przede wszystkim zmianę parametrów budowy płyty lodowiska, powierzchni budynku administracyjno-socjalnego oraz sposobu zadaszenia lodowiska. Efektem porozumienia było zwiększenie przez radę miasta Racibórz wydatków na to zadanie z kwoty 4,7 mln zł do kwoty 12 mln zł. - Pomimo zawartego kompromisu i zwiększenia środków na budowę centrum, ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z pominięciem dokonanych ustaleń, zakładając inne parametry powierzchni lodowiska, budynku administracyjno-socjalnego i przede wszystkim kwestionowane zadaszenie lodowiska namiotem brezentowym”.

Sprawą zajęła się Regionalna Izba Obrachunkowa, która wskazała, że uchwała radnych jest wadliwa, ponieważ jeszcze w listopadzie zabezpieczyli oni część pieniędzy na budowę kompleksu. W interpretacji RIO oznaczało to, że rada miasta zgodziła się na inwestycję. W tej sytuacji 15 grudnia prezydent Polowy i dyrektor OSiR Paweł Król podpisali umowę na budowę lodowiska z firmą Alles Cool Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin z Kępna. Kwota na umowie, jaką zawarto z wykonawcą to 11 milionów 945 tysięcy zł. Firma ma na wykonanie zadania 13 miesięcy. Radni jednak nie złożyli broni i na styczniowej sesji postanowili całkowicie zdjąć środki na to zadanie. Reprezentanci mieszkańców z klubów Razem dla Raciborza Mirosława Lenka i Niezależni Michała Fity wskazali, że „Rada miasta nigdy nie wyrażała zgody na realizację zadania, pod pozorem którego realizowane ma być lodowisko zadaszone namiotem brezentowym o rozmiarach płyty lodowiska 1000 m2, tj. mniejszej o ok. 800 m2 niż obecne lodowisko i na które nie zabezpieczono środków w wysokości, na jaką podpisano umowę”. Prezydent Polowy przedstawił analizę prawną, z której wynika, że umowa została już podpisana i że już wcześniej radni wyrazili na nią zgodę.

Głos ekologa

Nie tylko radni są przeciwko planowanej inwestycji. Lodowisko jest również przedmiotem kontestacji ze strony lokalnego środowiska ekologicznego. Raciborski ekolog Bogusław Siwak wskazuje, że: - Tego typu obiekt generuje za dużą ilość energii.  Pod złożoną petycją w 2021 r. podpisało się 1107 mieszkańców, którzy w jednym z punktów, kategorycznie nie zgodzili się  proponowaną inwestycję. Lodowisko tworzy za duży ślad węglowy Jest to obiekt drogi w utrzymaniu. Mieszkańcy w tej petycji wskazali, że lepiej byłoby wydać pieniądze przeznaczone na budowę lodowiska na ważną inwestycję, jaką byłoby wybudowanie kładki pieszo rowerowej nad Odrą w okolicy Zamku Piastowskiego na wysokości pomnika Matki Polki. Potrzeba wybudowania tej kładki jest poruszana przez mieszkańców od wielu lat, ponieważ przejście przez Odrę staje się po prostu niebezpieczne. Lepszym rozwiązaniem jest  przystosowanie obecnego lodowiska „Piastor” pod całoroczne rolkowisko. Wymaga to tylko ułożenia nowej nawierzchni. To ekologiczna alternatywa wobec inwestycji, która będzie w znaczący sposób negatywnie wpływać na środowisko naturalne w mieście i na finanse miasta. Tym powinien zająć się prezydent miasta i jego radni, a nie betonowaniem kolejnych terenów w mieście.  

Komentarze

Dodaj komentarz