Uczestniczki projektu Zawodowy debiut / Powiat Wodzisławski
Uczestniczki projektu Zawodowy debiut / Powiat Wodzisławski

Program Zawodowego Debiutu w Wodzisławiu Śląskim okazał się sukcesem. Młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy, którą wiążą ze swoją przyszłością, a tygodniowe praktyki przyniosły wiele nowych refleksji, a niektórzy nawet zmienili swoje plany zawodowe.

Pięciodniowe praktyki pozwoliły uczniom zobaczyć, jak wygląda wybrany zawód w rzeczywistych warunkach, porozmawiać z pracodawcami i pracownikami oraz uzyskać cenne informacje na temat stanowiska pracy, trudności i ograniczeń. Pracodawcy także pokazali młodzieży, jak ważne są posiadane predyspozycje, takie jak uzdolnienia, talent, charakter i wrodzone skłonności, które wpływają na sposób pracy i chęć jej wykonywania.

Młodzież skrupulatnie zapisywała swoje odczucia, doświadczenia i wyobrażenia o przyszłej pracy w specjalnych dzienniczkach. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy wielu osób, w tym pracodawców, którzy poświęcili swój czas na realizację praktyk, młodzieży powiatu i nauczycielom, którzy aktywnie współpracowali z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Komentarze

Dodaj komentarz