post image
Zdjęcie ilustracyjne / freepik.com

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest finansowym mechanizmem powstałym z pieniędzy Funduszu Pracy, który ma na celu wesprzeć proces kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i ich pracowników. Celem KFS jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby, których kwalifikacje i umiejętności nie są odpowiednie do wymagań coraz bardziej zmieniającej się gospodarki. Inwestowanie w potencjał kadrowy powinno poprawić sytuację zarówno przedsiębiorstw, jak i samych pracowników na trudnym i wymagającym rynku pracy. Pracodawcy, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje lub kompetencje swoich pracowników, mogą korzystać ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze z KFS mogą być przeznaczone na kursy, studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, czy też badania medyczne i psychologiczne, które są niezbędne do podjęcia kształcenia lub zatrudnienia po jego zakończeniu.

Jakie kwoty?

Limity kwotowe wniosków dla przedsiębiorców uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa: mikro (25 tys. zł), małe (50 tys. zł), średnie i duże (65 tys. zł). Dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami limity ustalane są na podstawie liczby zatrudnionych pracowników. Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie (ePUAP, praca.gov.pl), wymagany jest podpis elektroniczny. W pierwszej kolejności rozpatrywane są kompletne i niewymagające uzupełnień wnioski. Pracodawca może złożyć tylko jeden wniosek, a wydatki i kształcenie muszą być zrealizowane w 2023 roku. Nabór wniosków trwa w terminie od 06.02.2023 r. do 08.02.2023 roku. Wnioski złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz