Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne

W 2023 roku ogłoszone zostaną wyższe emerytury i renty, co jest wynikiem zmodyfikowanych zasad waloryzacji. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł -114,8 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 97,9 proc., co oznacza, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. Zmiany zasad waloryzacji oznaczają, że świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł, co oznacza, że nawet świadczenia wypłacane w kwocie do 1 689,19 zł miesięcznie zostaną podwyższone w większym stopniu niż dotychczas.

Również dodatki do świadczeń zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Koszt waloryzacji w 2023 roku wynosi ok. 44,15 mld zł. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 roku wynosić będzie odpowiednio: 1 588,44 zł dla najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 1 191,33 zł dla najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 1 600,70 zł dla świadczenia przedemerytalnego, 294,39 zł dla dodatku pielęgnacyjnego, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego oraz 2 157,80 zł dla kwoty miesięcznej, uprawniającej do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Komentarze

Dodaj komentarz