post image
Zdjęcie ilustracyjne

Obliczanie wysokości deputatu jest określone porozumieniem z grudnia 2017 roku. W oparciu o ministerialne obwieszczenie dotyczące zbytu 1 tony węgla kamiennego typu orzech II, cena węgla deputatowego jest ustalana, a następnie podnoszona o wskaźnik 1,2302. W środę, 8 lutego, opublikowano obwieszczenie, z którego wynika, że cena węgla typu orzech wynosi 1 673,89 zł za tonę.

Po przemnożeniu tej ceny przez wskaźnik 1.2302, cena brutto za tonę wynosi 2 059,22 zł. W związku z tym deputat węglowy dla uprawnionych pracowników JSW w wysokości 8 ton w 2023 roku będzie wynosić 16 473,76 zł brutto, co stanowi dwuipółkrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2022 roku równowartość 8 ton węgla deputatowego w JSW wyniosła 6 697,11 zł.

Do wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy pracownicy JSW mają wybór między jednorazową wypłatą do końca kwietnia lub comiesięcznymi ratami.

Komentarze

Dodaj komentarz