Krzysztof Jaroch, politolog, przewodniczący zarządu dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku / Archiwum
Krzysztof Jaroch, politolog, przewodniczący zarządu dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku / Archiwum

Wiosną skończy się kadencja rad dzielnic Rybnika. Odbędą się dzielnicowe wybory, w których rybniczanie wybierać będą swoich lokalnych przedstawicieli. Nowe statuty dzielnic, które regulują m.in. tryb wyborczy, zostały uchwalone przez większość rybnickich radnych jeszcze w ubiegłym roku. Zmienione przepisy będą obowiązywały właśnie od zbliżających się wyborów, zaplanowanych na kwiecień i maj.

Rady dzielnic to jednostki pomocnicze miasta, które w Rybniku zostały powołane do życia wraz z odradzającym się samorządem terytorialnym w 1990 roku. Mają charakter konsultacyjno-opiniodawczy i są swoistym pomostem pomiędzy mieszkańcami dzielnic i władzami miasta w różnych sprawach, w tym zgłaszaniu interwencji mieszkańców. Zgodnie z „ustawą samorządową" w ich skład wchodzi w Rybniku po 15 członków, spośród których wybierane są zarządy dzielnic. Członkowie rad dzielnic sprawują swoje funkcje społecznie.

Po zbyt krótkich, zaledwie kilkudniowych konsultacjach społecznych, bez faktycznego dialogu z radami dzielnic, radni posiadający większość w Radzie Miasta Rybnika uchwalili nowe statuty 27 rybnickich dzielnic. Konsultacje społeczne odbyły się na podstawie archaicznej, lecz obowiązującej „uchwały konsultacyjnej" z 2006 roku, która nie przewiduje nawet konsultacji przez internet. W tym przypadku należało złożyć uwagi do przedstawionych mieszkańcom statutów dzielnic na piśmie lub ustnie do protokołu w urzędzie miasta. Swoją drogą ciekaw jestem, kiedy władze miasta zaproponują w końcu nowe, nowoczesne i przystające do dzisiejszej rzeczywistości regulacje w tym zakresie?

Zbliżające się wybory na nową kadencję 2023-2028 w rybnickich dzielnicach rozpoczną się 2 kwietnia i potrwają do 21 maja. Według nowych zasad wyborczych będą miały formułę całodniowego głosowania w wyznaczonych lokalach wyborczych. Głosować oraz kandydować w nich będą mogły osoby figurujące w spisie wyborców – pełnoletnie w dniu wyborów i stale zamieszkujące w dzielnicy. Żeby wybory w dzielnicy odbyły się, musi zostać zgłoszonych co najmniej 20 kandydatów. Jeśli wymagana liczba kandydatów nie zostanie zgłoszona, wybory nie odbędą się i dzielnica nie będzie miała swojej rady. Nowością jest również to, że dla prawomocności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu przynajmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. W przypadku braku takiej frekwencji zostaną zarządzone ponowne wybory, ale tylko raz.

W Zebrzydowicach wybory odbędą się w niedzielę, 7 maja Kandydatów na członków rady tej dzielnicy należy zgłaszać "Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic" w UM Rybnika, w dniach od 28 marca do 7 kwietnia. Zachęcam więc do zgłaszania kandydatów i licznego udziału w głosowaniu!

Komentarze

Dodaj komentarz