fot. Gmina Krzanowice
fot. Gmina Krzanowice

Po długim oczekiwaniu, inwestycja w Borucinie w końcu dobiega końca. Trwają ostatnie prace związane z odbiorem ponad pół kilometra odcinka drogi w rejonie Domu Kultury w Borucinie. Inwestycja jest związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, która ma na celu ograniczenie ryzyka podtopień przy opadach nawalnych deszczu. Przez wiele lat teren ten był sukcesywnie zalewany, a indywidualne gospodarstwa domowe były podtapiane.

W ramach inwestycji wykonano 531 metrów bieżących kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm, co pozwoli na przyjmowanie większej ilości wód opadowych w tym rejonie. Dzięki temu nastąpi odciążenie istniejącego niewydolnego systemu kanalizacji deszczowej, co spowoduje ograniczenie zalewania tego terenu podczas deszczy.

Zadanie, które nosi nazwę "Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin", zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (I edycja). Kwota promesy wynosi 2 873 211,45 zł, co stanowi 85% wartości zadania, a całkowity koszt inwestycji to 3 380 248,77 zł.

Wizytę na terenie budowy złożyła senator Ewa Gawęda, która była także obecna podczas podpisywania umowy z wykonawcą robót i wspierała inwestycję na każdym etapie jej realizacji. Podczas wizyty senator Gawęda wyraziła zadowolenie z postępu prac i pochwaliła jakość wykonania inwestycji.

Droga oficjalnie zostanie oddana do użytku w poniedziałek, co z pewnością będzie dobrą wiadomością dla mieszkańców Borucina. Dzięki tej inwestycji teren będzie bardziej odporny na opady deszczu, a indywidualne gospodarstwa domowe nie będą już narażone na podtopienia.

1

Komentarze

  • ZmotoryzowanyPatrol 27 lutego 2023 00:43Kiedy wezmą się za podtapianą drogę na styku Marklowic i Świerklan ???

Dodaj komentarz