fot. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
fot. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Umowa obejmuje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy.

Firma ETE-System zaoferuje pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych, warsztatach organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także będzie oferować możliwości zatrudnienia w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu. Uczelnia z kolei będzie miała dostęp do najnowszych technologii i zasobów, a także możliwość wykorzystania doświadczeń firmy ETE-System w dziedzinie inżynierii, produkcji i doradztwa.

Podpisanie umowy to kolejny krok w budowaniu współpracy między uczelniami a firmami. Instytut Techniki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i firma ETE-System z Rybnika będą kontynuować współpracę, mając na celu poprawę jakości edukacji, rozwój technologiczny i pracę badawczą.

Współpraca ta pozwoli firmie ETE-System na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Uczelni do poprawy jakości oferowanych przez nią produktów i usług, a Uczelnia z kolei zyska możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy z zakresu produkcji, inżynierii i doradztwa. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Paweł Strózik, stwierdził, że umowa da studentom i pracownikom Uczelni możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Współpraca między uczelniami a firmami jest ważnym elementem rozwoju technologicznego, edukacji i badań. Podpisanie umowy przez Instytut Techniki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i firmę ETE-System z Rybnika to dobry przykład na to, jak partnerstwo może przyczynić się do wzajemnego wsparcia i korzyści obu stron.

Komentarze

Dodaj komentarz