post image
Materiały prasowe / KSSE

Jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmiany zostały wprowadzone 16 lutego 2023 roku i obowiązują od tego dnia. Zwiększona intensywność wsparcia dotyczy dużych przedsiębiorców z siedzibą w podregionach województwa śląskiego, takich jak Bytom, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Tychy, Bielsko-Biała i Rybnik.

Oprócz zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji, przedsiębiorcy mają teraz również lepsze warunki dla reinwestycji w istniejących zakładach. Od 1 stycznia 2023 roku, minimalna wartość inwestycji może być aż o 50% niższa w porównaniu do standardowych nakładów, co z pewnością zachęci przedsiębiorców do podjęcia działań zmierzających do rozwoju ich przedsiębiorstw. Innymi słowy, od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy mają o połowę niższy próg potrzebny do uzyskania Decyzji o wsparciu w strefie dla reinwestycji.

Wszystkie te zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych inwestycji, a także zachęcenie przedsiębiorców do reinwestycji w istniejące zakłady. Dzięki temu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie mogła rozwijać się i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy szukają nowych możliwości rozwoju swoich firm oraz dla całego regionu, który będzie mógł liczyć na rozwój i wzrost gospodarczy.

- Polska Strefa Inwestycji stwarza od tego roku jeszcze lepsze możliwości inwestycyjne dla przedsiębiorców. Dzięki ostatnim zmianom przepisów dotyczących wysokości pomocy publicznej firma planująca inwestycję o wartości 10 mln złotych może uzyskać dodatkowo 1 mln więcej zwolnienia podatkowego niż dotychczas! - informuje dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Komentarze

Dodaj komentarz