fot. UM Pszów
fot. UM Pszów

W maju 2023 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pszowie. Decyzję tę podjął Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej, który zarządził wybory w okręgach wyborczych nr 13 i 14. Powodem przeprowadzenia wyborów jest zrzeczenie się mandatów przez dwóch radnych - Rafała Elsnera i Janusza Nikla.

Nowi radni będą wybierani w dwóch okręgach wyborczych. Pierwszy z nich obejmuje ulice Cisowa, O. Kolberga, Lubomska, Łanowa oraz Żużlowa. Drugi zaś - Daleka, Dolna, Dworska, Krzyżowa, Gospodarcza, Workowa, Zielona, gen. Grota Roweckiego oraz St. Okrzei.

Aby zarejestrować kandydatów na radnych, należy złożyć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2023 r. w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

W przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą więcej niż jednej listy kandydatów na radnego, można zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będą przyjmowane przez Urzędnika Wyborczego Miasta Pszów za pośrednictwem Urzędu Miasta Pszów, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Komentarze

Dodaj komentarz