post image
Materiał prasowy / PGG

W raporcie tym Greenpeace opisał wyniki badań przeprowadzonych na próbkach wody pobranych w pobliżu kopalń, w których stwierdzono szkodliwe substancje chemiczne, takie jak arsen czy rtęć.

W swoim oświadczeniu PGG zapewnia, że wszystkie kopalnie posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód dołowych do cieków powierzchniowych, a ich odprowadzanie odbywa się na warunkach zgodnych z posiadanymi decyzjami. PGG podkreśla, że prawidłowość realizacji posiadanych decyzji jest kontrolowana przez uprawnione instytucje państwowe, a kopalnie podlegają w tym zakresie regularnym inspekcjom.

PGG zaznacza również, że kopalnie ograniczają ilości odprowadzanych wód do cieków powierzchniowych poprzez wykorzystanie tych wód do własnych potrzeb. W oświadczeniu podano, że ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz wystąpieniem ryzyka zalania kopalni, nie jest możliwe całkowite zaprzestanie odprowadzania wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych do cieków powierzchniowych.

W ocenie PGG, raport Greenpeace jest tendencyjny, ponieważ obejmuje w przeważającej części tylko kopalnie Polskiej Grupy Górniczej SA, które nie są jedynymi odprowadzającymi wody dołowe. PGG podkreśla, że kopalnie innych firm również odprowadzają wody dołowe.

Komentarze

Dodaj komentarz