post image
Zdjęcie ilustracyjne

Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy mają na celu zapewnienie elastycznych i stabilnych warunków zatrudnienia, a także ułatwienie godzenia ról zawodowych i prywatnych.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie dłuższego urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 lub 43 tygodnie, w zależności od liczby urodzonych dzieci. Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał zapewnione 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza także dodatkowy urlop opiekuńczy, który będzie bezpłatny i przysługiwać pracownikom w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten ma na celu zapewnienie opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych.

Pracownicy będą mieli również możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. Zwolnienie to przysługiwać będzie w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, a pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza także szersze uprawnienia do elastycznej organizacji pracy dla rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunów członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym wymagających wsparcia z poważnych względów medycznych.

Pracownicy będą mieli również prawo do zmiany rodzaju umowy o pracę. Jeśli pracownik wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Taka możliwość będzie dostępna raz w roku kalendarzowym.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza także zmiany w umowie o pracę na okres próbny. Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający 1 lub 2 miesięcy, w zależności od długości umowy o pracę na czas określony.

Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, podkreśliła, że wprowadzone zmiany to odpowiedź na oczekiwania pracujących rodziców i mają na celu ułatwienie godzenia ról zawodowych i prywatnych.

1

Komentarze

  • Obiecanki tak tak;. zero pieniedzy bo co odlozycie robole to Wam inflacja ukradną

Dodaj komentarz