post image
Zdjęcie ilustracyjne

W wyniku połączenia środków z Funduszu Pracy z środkami FERS łączna pula środków na Rządowy Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" wzrosła do kwoty 936 mln zł. Dzięki temu programowi pożyczki na samozatrudnienie są dostępne dla szerszej grupy docelowej, w tym dla osób pracujących, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach, z możliwością częściowego umorzenia nawet do kwoty 40 tys. zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Program ma na celu wsparcie grup, które mogą wykazać większą aktywnością na rynku pracy, takich jak osoby młode, studenci, kończący naukę, kobiety oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Minister Maląg zwróciła uwagę, że jednym z głównych odbiorców działań aktywizacyjnych powinny być osoby młode, wchodzące na rynek pracy. Według ministra Pudy pierwsze pożyczki zostaną udzielone jeszcze w tym półroczu, a szacuje się, że z dofinansowania skorzysta blisko 7 tys. osób.

Porozumienie między ministrami i Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiło uzyskanie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia budżetu Rządowego Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie. W ramach FERS na lata 2021-2027 zaplanowano cztery instrumenty finansowe, których celem jest m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi oraz rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej.

W kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy, program ten stanowi ważne narzędzie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, jednak brakujących im źródeł finansowania. Pożyczki na samozatrudnienie oferowane przez program FERS umożliwiają uzyskanie niezbędnego kapitału na korzystnych warunkach, dzięki czemu przedsiębiorcy mają szansę na rozwój swojego biznesu.

2

Komentarze

  • Miller Witajcie klienci, czy jesteście zainteresowani uzyskaniem pożyczki już od 2% oprocentowania jesteś objęty naszą firmą pożyczkową oferujemy pożyczkę bez zabezpieczenia, a pożyczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin zastosowanie. aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z agentem firmy pożyczkowej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem millerfreddy21@gmail.com
  • Miller Witajcie klienci, czy jesteście zainteresowani uzyskaniem pożyczki już od 2% oprocentowania jesteś objęty naszą firmą pożyczkową oferujemy pożyczkę bez zabezpieczenia, a pożyczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin zastosowanie. aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z agentem firmy pożyczkowej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem millerfreddy21@gmail.com

Dodaj komentarz