Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com

Pszów dołącza do Ministerialnego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", który zapewnia niepełnosprawnym wsparcie w codziennych czynnościach oraz w życiu społecznym. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest przeznaczony dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki, oraz dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności stopnia znacznego lub umiarkowanego, lub traktowane na równi z tymi orzeczeniami.

Asystent osobisty to osoba, która pomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wychodzi, wraca lub dojeżdża z uczestnikiem programu w wybrane miejsce, załatwia sprawy urzędowe, umożliwia korzystanie z dóbr kultury oraz zaprowadza dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadza z nich.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego, ponieważ program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania na rok 2023 wynosi 195 564,60 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2023 roku to ta sama kwota.

Program ten jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ułatwienia im codziennego funkcjonowania. Dzięki temu programowi osoby z niepełnosprawnościami będą miały łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, a także będą mogły korzystać z usług asystenta osobistego, który będzie im towarzyszył w codziennych czynnościach. Pszów, dołączając do programu, przyczynił się do poprawy jakości życia swoich mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Komentarze

Dodaj komentarz