Dzieciaki zaśpiewają po śląsku

Konkurs rozpoczął się szóstego marca i potrwa aż do 30 kwietnia. Celem konkursu jest oczywiście wybranie najciekawszej piosenki konkursowej, ale także promocja języka śląskiego, uaktywnianie w zakresie edukacji muzycznej,  zwiększanie zainteresowania śpiewem, popularyzowanie śląskich pieśni i piosenek śpiewanych po śląsku, rozwijanie umiejętności wokalnych: emisji głosu, poprawnej dykcji, intonacji oraz interpretacji  utworu muzycznego, umuzykalnianie i wyzwalanie radości ze śpiewania, promocję małych artystów utalentowanych wokalnie. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać rodzice lub opiekunowie dziecka. O czym i jak będą śpiewać uczestnicy konkursu? Organizatorzy wskazują, że „treść konkursowych piosenek musi być związana z historią, kulturą, architekturą, gospodarką lub przyrodą Górnego Śląska. Repertuar może obejmować śląskie pieśni ludowe lub inne piosenki wykonane w języku śląskim”. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą razem z pracą konkursową w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, ul.  Ignacego Mościckiego 3,  44-273 Rybnik. Zgłoszenie powinno być zatytułowane „Konkurs – Śpiywej po ślōnsku z DURSIK-ym”. Warunkiem udziału w Konkursie jest: przesłanie na adres Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul.  Ignacego Mościckiego 3,  44-273 Rybnik formularza zgłoszenia do Konkursu i zgód Rodziców/Opiekunów oraz wysłanie prezentacji nagranych piosenek w wersji audio-video w formacie mp4 (np. telefonem komórkowym) ze strony https://wetransfer.com wraz z informacją o wykonawcy (imię i nazwisko, wiek, przedszkole/szkoła, tytuł utworu).  Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden dowolny utwór śpiewany po śląsku. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów Konkursu dokona Komisja  Konkursu. Będzie ona oceniać dobór repertuaru – dostosowanie do możliwości wokalnych uczestnika, dobór tekstu i treści, interpretację i rozumienie tekstu, pomysł na prezentację, ogólne wrażenie artystyczne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 maja w trakcie Dnia Śląskiego w Zabytkowej Kopalni Ignacy. Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swojego utworu podczas Dnia Śląskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora pod numerem tel.: 507064749 bądź pisząc na adres e-mail: j.porwol@dursmlodzi.org.pl

Komentarze

Dodaj komentarz