UG Czerwionka-Leszczyny
UG Czerwionka-Leszczyny

20 marca w leszczyńskim Zameczku odbyło się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zorganizował wystawę i warsztaty rękodzielnicze. Wydarzenie zgromadziło pasjonatów rękodzieła z Seniorów z Zameczku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach oraz grupy rękodzielniczej z Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach „Szydełkowanie z Pasją - Złote rączki z CUS-u”.

Wystawa zyskała międzynarodowy charakter dzięki udziałowi Pań z Ukrainy, które uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie miało na celu promowanie lokalnego dziedzictwa oraz integrację mieszkańców.

Organizatorki wystawy, Monika Stępień-Grzegorzyca oraz Aneta Chojnacka, podkreślały trzy ważne wymiary zorganizowanej wystawy. Pierwszy z nich to wymiar estetyczny – prezentowane rękodzielnicze dzieła sztuki zachwycały mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Drugi wymiar nawiązywał do bogatej tradycji rękodzieła na Śląsku, która nieustannie rozwija się dzięki pokoleniowemu dziedziczeniu umiejętności i wyobraźni. Trzeci wymiar miał charakter edukacyjny, gdyż dzieci odwiedzające wystawę mogły uczestniczyć w warsztatach, podczas których uczyły się szydełkowania, haftowania oraz wykonywania wielkanocnych palm i biżuterii.

Wydarzenie przyciągnęło licznych uczestników, w tym przedszkolaków oraz uczniów leszczyńskich placówek, którzy z zaciekawieniem zwiedzali wystawę i brali udział w warsztatach. W wydarzeniu wzięli również udział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek oraz Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Beata Augustyn.

Organizatorzy wydarzenia podziękowali wszystkim uczestnikom za zainteresowanie inicjatywą oraz za miłe słowa skierowane pod adresem wystawców. Wydarzenie odbyło się w ramach trwałości projektu pn. "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - PAL".

Wystawa i warsztaty w Zameczku Leszczyńskim były wyjątkową okazją do odkrycia talentów i umiejętności lokalnych rękodzielników oraz pozwalającym na integrację społeczności lokalnej. Dzięki wydarzeniu, zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy mogli podziwiać piękno rękodzieła oraz czerpać inspiracje do rozwijania własnych pasji i zdolności. Wspólne warsztaty rękodzielnicze stanowiły doskonałą okazję do wzajemnego uczenia się, wymiany doświadczeń i pogłębiania więzi międzypokoleniowych.

Oprócz promowania lokalnego dziedzictwa, wydarzenie przyczyniło się także do zrozumienia i szacunku dla innych kultur, a udział Pań z Ukrainy wpłynął na wzajemne zbliżenie i zrozumienie potrzeb osób dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Sukces wystawy i warsztatów rękodzielniczych w Zameczku Leszczyńskim świadczy o potrzebie organizowania tego typu wydarzeń, które wpływają na rozwój lokalnej społeczności i jej integracji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz pozostali organizatorzy i uczestnicy mają powody do dumy z realizacji tego wartościowego przedsięwzięcia, które z pewnością zostanie zapamiętane przez mieszkańców gminy i okolic.

Komentarze

Dodaj komentarz