20020409
20020409


-Co to takigo napochoł tyn Harypil?-To jest dużo godki, bo to był niyprzeciyntny pacler. Co chwila go granatowi z browarskigo kumina musieli sciągać.-Jak to z browarskigo kumina ? Po co tam loz ?-Konsztiki ludziom pokazowoł. Handsztandy robiył i po rynkach naokoło chodziył. Baby sie niy umiały patrzeć na to. Jak śloz, to mu ludzie ciepali do mycki drobnioki, kere łon chodziył zaroz przepić z inkszymi „elwrami” do szynku pod „Złotom Rybkom”. Niy zawsze mu sie udało uciyc przed policyjom i niyroz go porządnie sprali „rabarbrami” po krziżu, ale na drugi dziyń juzas był na kuminie.-To musioł być rychtyk konda, tyn Harypil. Jak jo ta moja książka skończa, to mi starziku jeszcze o nim pogodocie, pra?-Na toć ci pogodom Kaziczku, a ty mi tyż o tym „Harypotku” połosprowiosz.-To trocha źle żeście go ochrzcili, bo łon sie nazywo Harry Potter, ale jak to komplom w szkole powiym, to im sie te miano bydzie na pewno podobało...
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz