fot. UM Żory
fot. UM Żory

Uczestnicy kongresu mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa. Omówione zostały także kwestie finansowania inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. Jednym ze współprowadzących całe wydarzenie był Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta Żory i Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad.

Kosztyła moderował panel dyskusyjny poświęcony bieżącym problemom w pracy przewodniczącego rady oraz wziął udział w panelu dotyczącym współpracy samorządu z młodzieżą. W trakcie kongresu, zaprezentował również unikalny na skalę kraju program „Z przyszłością w Żorach”, skierowany do osób, które nie chcą budować domu ani zaciągać kredytu na zakup mieszkania.

W ramach tego innowacyjnego programu, w Żorach powstały nowoczesne budynki wielorodzinne z około 400 mieszkaniami na wynajem, a obecnie trwa budowa kolejnych 300. Inicjatywa stanowi przykład praktycznego rozwiązania dla osób szukających alternatywnych form mieszkalnictwa, jednocześnie wspierając rozwój lokalnych społeczności.

Kongres Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego stał się ważnym miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, a także przyczynił się do promowania innowacyjnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej na terenie Polski.

Komentarze

Dodaj komentarz