post image
Materiał prasowy / Tauron

Mediacje trwały od września ubiegłego roku i pomimo na początku wydawało się, że porozumienie jest niemożliwe, dzięki determinacji Sądu Polubownego, obie strony zdołały dojść do wspólnego stanowiska. Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu RAFAKO S.A., podkreślił, że wypracowane porozumienie uwzględnia interesy obu stron.

Na mocy ugody, Rafako i jej spółka zależna otrzymają od Tauron Wytwarzanie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł za przejęcie odpowiedzialności za ewentualne roszczenia podwykonawców i 14 mln zł za poza kontraktową pulę części dodatkowych. Tauron Wytwarzanie ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace, uznając ich wartość na kwotę 32,5 mln zł.

RAFAKO zezwoliła na bezpośrednią współpracę swoich dotychczasowych podwykonawców z Tauron Wytwarzanie, a strony rozwiązały kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe. Tauron Wytwarzanie zwolni RAFAKO ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych, a także wystąpi o wypłatę 240 mln zł z gwarancji bankowych należytego wykonania kontraktu, pod warunkiem wcześniejszego porozumienia z gwarantami.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych przez strony. RAFAKO ma do 24 kwietnia 2023 roku zawrzeć porozumienie z gwarantami w sprawie bezzwłocznej wypłaty 240 mln zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Dodatkowo, RAFAKO musi także zawrzeć ugodę ze zleceniodawcą inwestycji na Litwie.

W związku z tym, RAFAKO wydłużyło do 30 kwietnia 2023 roku gwarancje należytego wykonania kontraktu, aby spełnić warunki zawieszające.

1

Komentarze

  • Ciekawe Porozumienie to chyba polega na tym ze wywalili Prezesa.

Dodaj komentarz