Powiat Wodzisławski
Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozytywnie ocenił wniosek dyrekcji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PPZOZ) w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Z tego powodu, podjęto decyzję o wystąpieniu do Rady Powiatu o zgodę na przekazanie szpitalom powiatowym dotacji w wysokości 550 tys. zł.

Decyzję w tej sprawie podejmą radni na najbliższej sesji. Wsparcie finansowe z budżetu Powiatu ma być przeznaczone na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Szpital w Wodzisławiu Śląskim otrzymał zobowiązanie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w tych oddziałach.

W ramach prac modernizacyjnych przewidziane są m.in. wymiana wykładziny, malowanie ścian i sufitów, modernizacja łazienek, wymiana oświetlenia oraz malowanie futryn i wymiana drzwi. Szacunkowy koszt remontu wynosi około 568 tys. złotych. Ze względu na trudną sytuację finansową PPZOZ, wsparcie ze strony samorządu powiatowego jest niezbędne do realizacji inwestycji.

Rada Powiatu Wodzisławskiego podejmie decyzję o przyznaniu środków na remont, a jeśli ta zostanie pozytywnie rozpatrzona, prace mają rozpocząć się w połowie maja 2023 roku. Zakończenie remontu przewidziane jest na wrzesień tego samego roku. Dyrekcja Zakładu zaleca, aby prace remontowe były przeprowadzone jednocześnie w obu oddziałach, aby uniknąć niedogodności dla pacjentek.

Szpital planuje zorganizować prace tak, aby nie zakłócić działalności oddziałów objętych modernizacją.

Komentarze

Dodaj komentarz