KMP Jastrzębie-Zdrój
KMP Jastrzębie-Zdrój

W Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się niedawno ważne spotkanie o tematyce uzależnień i cyberprzemocy. Nadkomisarz Aneta Zacharjasz z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju prowadziła rozmowy mające na celu uświadomienie uczniom, czym są cyberprzemoc, dopalacze oraz narkotyki, oraz dlaczego ich zażywanie może być niebezpieczne.

Spotkania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym były skierowane szczególnie do uczniów starszych klas, którzy podczas spotkań ze znajomymi często zapominają o bezpieczeństwie i stawiają się w sytuacjach narażających na ryzyko związane z eksperymentowaniem czy zażywaniem nielegalnych substancji.

Nadkomisarz Zacharjasz zwróciła uwagę na ważność odpowiednich wyborów w życiu, już od pierwszych klas szkoły podstawowej, i na konieczność poszanowania własnego zdrowia i życia. Podkreślała, że te wybory mają znaczenie nie tylko dla uczniów, ale także dla ich najbliższych.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak różne substancje oddziałują na organizm i świadomość, jakie zmiany powodują w zachowaniu i jakie zniszczenia wyrządzają w ciele. Spotkania profilaktyczne umożliwiły bezpośredni dialog z młodzieżą, dając im szansę porozmawiać z ekspertem o sprawach, które ich dotyczą, i podnieść swoją świadomość o uzależnieniach oraz konsekwencjach prawnych codziennego postępowania. Uczniowie mieli też możliwość zadania pytań, których nie brakowało podczas spotkania.

W trakcie rozmów, pani komisarz poruszyła również temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Zachęcała uczniów do ostrożności wobec osób poznanych w wirtualnym świecie, mówiła o negatywnym wpływie niektórych treści na psychikę młodego człowieka i o przemocy w grach komputerowych. Przedstawiła również zagrożenia związane z uzależnieniem od komputera i omawiała z uczestnikami spotkania zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zainteresowanie uczniów, liczne pytania i wątpliwości podkreślają potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań z młodzieżą. Uczestnicy na pewno wyszli z niego z większą świadomością na temat konieczności rozważnych wyborów w życiu. Spotkania takie pokazują, że przyszłość uczniów zależy od ich decyzji, a konsekwencją uzależnień jest często utrata wolności decydowania o sobie.

Atmosfera podczas rozmów oraz zaangażowanie uczniów pokazują, jak istotne są tego typu spotkania. Uczniowie Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju mieli okazję nauczyć się, jak unikać niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami i cyberprzemocą, aby świadomie kształtować swoją przyszłość i wpływać na swoje otoczenie w sposób pozytywny.

Organizacja takich wydarzeń to istotny element edukacji młodzieży, wprowadzający rozmowy o trudnych i często tabu tematach do szkolnej przestrzeni. Edukacja profilaktyczna w szkołach powinna być priorytetem, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i narażających na ryzyko. Dzięki współpracy szkół z fachowcami, jak nadkomisarz Aneta Zacharjasz, młodzież może zyskać nie tylko wiedzę, ale również umiejętność rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie z nimi w przyszłości.

Komentarze

Dodaj komentarz