KPP Wodzisław Śląski
KPP Wodzisław Śląski

W Komisariacie Policji w Gorzycach 2 maja odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Zastępcy Komendanta. Młodszy inspektor Wiesław Dryja, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim, 1 maja mianował podkomisarza Sławomira Krentusza na stanowisko wice-szefa gorzyckich funkcjonariuszy. Uroczystość wprowadzenia odbyła się w obecności podinspektora Tomasza Glenca, Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach, oraz oficjalnych gości: Zastępcy Wójta Gminy Gorzyce, Pana Daniela Kurasza i Sekretarz Gminy Lubomia, Pani Joanny Hartman.

Podkomisarz Sławomir Krentusz do tej pory pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach, jednak od 1 maja oficjalnie został mianowany na to stanowisko. W przeszłości był związany z Wydziałem Prewencji, a później z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Jego sumienna praca oraz wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków zostały dostrzeżone przez przełożonych, którzy docenili jego zaangażowanie.

Komentarze

Dodaj komentarz