Powiat Wodzisławski
Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wyraził zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 550 tys. zł na prace remontowe Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Decyzja ta została podjęta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji PPZOZ.

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych zaplanowano na połowę maja 2023 roku, a ich zakończenie przewiduje się we wrześniu tego samego roku. Ze względu na funkcjonalne połączenie obu oddziałów oraz zakres prac, remont zostanie przeprowadzony jednocześnie, aby zminimalizować niedogodności dla pacjentek. W czasie prac remontowych Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny zostaną przeniesione na IV piętro głównego budynku Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Z kolei, Trakt Porodowy pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu, czyli na III piętrze budynku głównego.

Planowane prace obejmują wymianę wykładzin, malowanie ścian i sufitów, modernizację toalet, wymianę oświetlenia oraz malowanie futryn i wymianę skrzydeł drzwiowych. Szacunkowy koszt remontu, zgodnie z wyliczeniami dyrekcji PPZOZ, wyniesie około 568 000 złotych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu oraz efektywnemu przeprowadzeniu remontu, pacjenci Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego będą mogli korzystać z lepszego i bardziej funkcjonalnego miejsca. Wprowadzone zmiany mają na celu również zapewnienie niezakłóconej pracy personelu medycznego.

Komentarze

Dodaj komentarz