KMP Gliwice
KMP Gliwice

W minioną sobotę funkcjonariusze z Komendy w Pyskowicach otrzymali doniesienie od leśniczego w gminie Rudziniec, w pobliżu wsi Łącza, gdzie natrafił na specjalnie przygotowaną klatkę. Na miejsce przybyli policjanci, którzy stwierdzili prawdziwość zgłoszenia. W zasadzce został schwytany młody jastrząb, a jako przynęta posłużyły dwa żywe gołębie hodowlane. Uwięziony ptak został uwolniony i mógł powrócić do swojego naturalnego otoczenia. Funkcjonariusze zwrócili się z prośbą do ochotniczej straży pożarnej z gminy Rudziniec o wsparcie w usunięciu nielegalnie zainstalowanej pułapki.

Specjalista od kryminalistyki dokonał oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczył dowody, które teraz będą analizowane przez pyskowicką policję.

Zgodnie z prawem, odłów dzikich ptaków jest niedozwolony. Posiadanie, produkowanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa stanowi przestępstwo. Osoby złapane na takim procederze mogą zostać ukarane grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do roku.

- Jeśli podczas spaceru w lesie natkniemy się na narzędzia służące do kłusownictwa bądź widzimy kłusowników, prosimy, by informować o każdym takim przypadku Policję lub Straż Leśną - apeluje podinspektor Marek Słomski.

W tej sytuacji można się zastanawiać, czy warto ryzykować wolność dla kilku piór.

Komentarze

Dodaj komentarz