post image
Materiały prasowe / KSSE

KSSE pod kierunkiem Dr Janusza Michałka - Prezesa Zarządu, zainicjowała historyczną współpracę z dwoma europejskimi szkołami zawodowymi. Czeską Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Jana Meca, oraz słowacką Stredná priemyselná škola Myjava, z Dyrektorem Szkoły Jaroslavą Foltiną na czele.

Umowa jest częścią projektu "Europejskie rozwiązania w zapewnieniu efektywnej współpracy edukacji i biznesu sektora automotive". Inicjatywa ta ma na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy, a także umocnienie więzi między szkołami a biznesem.

Projekt stanowi unikalną okazję do budowania potencjału organizacyjnego i merytorycznego szkół partnerskich, pomagając im w pozyskiwaniu bardziej skomplikowanych projektów. Jego celem jest również ukazanie pozytywnych efektów płynących z dobrze rozwiniętej współpracy między szkołami a przedsiębiorcami na lokalne społeczności i rynek pracy.

Przez to partnerstwo, KSSE zamierza udzielić wsparcia swoim nowym czeskim i słowackim partnerom, dostarczając narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji zadań. W ten sposób KSSE nie tylko dąży do zaspokojenia bieżących potrzeb rynku pracy, ale także do tworzenia solidnej podstawy dla przyszłych rozwiązań w edukacji zawodowej.

Komentarze

Dodaj komentarz