Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczynając działalność gospodarczą często nie wiemy, czy odniesiemy sukces. Zdarza się, że prowadząc działalność, spostrzegamy, że forma jej prowadzenia nie jest adekwatna do naszych potrzeb. Przepisy prawa przewidują możliwość zmiany formy prowadzenia działalności, dzięki czemu zachowujemy kontynuację działalności prowadzonej przez nas firmy. Zmiana formy prowadzenia działalności może polegać m.in. na przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną, przy którym kancelaria prawna z Warszawy może Państwa wesprzeć.

Słowo wstępu

Zanim przejdziemy do szczegółowych kwestii związanych z przekształceniem spółki cywilnej w jawną, warto pokrótce wyjaśnić, czym jest spółka cywilna, a czym spółka jawna. Pierwsza z nich wbrew nazwie nie jest żadną spółką. Jest to tylko umowa pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami o współpracy w zakresie określonym jej postanowieniami. Celem spółki cywilnej jest osiągnięcie celu wskazanego w umowie o charakterze gospodarczym. Nie może ona być zatem podmiotem praw i obowiązków, ani stroną procesu sądowego.

Spółka jawna zaś to podmiot przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, który podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomimo swojej podmiotowości, nie posiada jednak przymiotu osoby prawnej. Posiada jednak zdolność: sądową, prawną oraz do czynności prawnych. Cechą charakterystyczną spółki jawnej jest kwestia odpowiedzialności wspólników, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczeń.

Etapy przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Obsługa prawna firm w Warszawie polega niejednokrotnie na sprawnym i skutecznym przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. Odbywa się to etapami, a końcowym efektem jest wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zanim jednak do tego dojdzie, najpierw należy spełnić inne wymagania formalne, a w tym m.in. sporządzenie umowy spółki jawnej w formie pisemnej. Ustawodawca wprowadził w tym przypadku rygor formy pisemnej, w przeciwnym wypadku umowa ta będzie nieważna (także forma aktu notarialnego wymóg taki spełnia).

Wśród elementów wymaganych w umowie spółki jawnej wskazuje się m.in. na firmę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wkłady i czas, na jaki została zawarta (oznaczony bądź nieoznaczony).

Co ważne, w trakcie przekształcenia spółki cywilnej w jawną, nie można stosować wzorca umowy udostępnianego za pomocą formularza internetowego.

Podsumowanie

Celem przekształcenia spółki cywilnej w jawną należy dokonać szeregu czynności formalnych, a w tym sporządzić jej umowę oraz zgłosić spółkę do rejestru przedsiębiorców. Dopiero w momencie dokonania wpisu do rejestru przez sąd spółka jawna zaczyna istnieć. Aby sprawnie przekształcić spółkę cywilną w jawną, warto skorzystać z pomocy, jakiej udzieli radca prawny z Warszawy specjalizujący się w prawie spółek.

 

Komentarze

Dodaj komentarz