Materiał prasowy
Materiał prasowy

Bez formalności

Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłacają kolejne dodatkowe roczne świadczenie od 1 września, a pieniądze z tego tytułu trafiły już do ponad 975 tysięcy osób w regionie. O przyznanie i wypłatę „czternastek” nie trzeba wnioskować, bo ZUS z urzędu przekazuje pieniądze na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym.

- Między 1 a 25 września czternasta emerytura trafiła do niemal 195 tysięcy osób obsługiwanych przez oddział ZUS w Rybniku, a wartość transferu tego specjalnego świadczenia wyniosła ponad 387 milionów złotych – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Więcej niż rok temu

W tym roku wysokość dodatkowej gratyfikacji dla emerytów i rencistów jest wyższa niż rok temu. W 2022 r. większość seniorów została zasilona świadczeniem o wysokości 1338,44 zł brutto. W tym roku wysokość bonusowego świadczenia ustalono na 2650 zł brutto. W odróżnieniu od 13. emerytury, prawo do „czternastki” jest uzależnione od wysokości brutto przyznanego przez Zakład świadczenia głównego. Jeśli emerytura bądź renta przyznana przez ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, to czternasta emerytura jest wypłacana w pełnej nominalnej wysokości. Powyżej tej kwoty „czternastka” jest zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Wolna od potrąceń

Czternastej emerytury nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Za to jest ona wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Kolejne dodatkowe roczne świadczenie jest obciążone podatkiem od osób fizycznych oraz że jest pobierana z tego świadczenia składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru.
W skali całego kraju do otrzymania „czternastek” uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.).

1

Komentarze

  • ZmotoryzowanyPatrol 27 września 2023 10:59Emeryci, renciści! Czy wy nie widzicie że to jedna wielka ściema? Cieszycie się dostaniecie 13 i 14 emeryturę. Policzcie - zsumujcie te 2 dodatkowe "łaskawie dane" (bo dajom) jałmużny (lub poprawnie kełbasy wyborcze), podzielcie to przez 12 miesięcy i dodajcie do normalnej emerytury. A teraz policzcie o ile wzrosły wydatki - czynsz, prąd, gaz, ścieki, żywność (gdzie jest wzrost nawet o 80 procent!), lekarstwa, podatki i opłaty. Czy ta jałmużna pokrywa zwiększone wydatki? Odpowiedzcie szczerze sobie sami jak się wam teraz żyje? Lepiej czy skromniej?

Dodaj komentarz