post image
Materiał prasowy RAFAKO

Raciborska firma zajmująca się budownictwem energetycznym, poinformowała o kluczowych zmianach w swoim zarządzie. W ramach decyzji podjętej przez całą Radę Nadzorczą Dawid Jaworski został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu. Z kolei Michał Sikorski, który tymczasowo pełnił funkcję członka zarządu, powrócił do pracy w Radzie Nadzorczej. Na stanowisko nowego Prezesa został powołany Robert Kuraszkiewicz, a funkcję wiceprezesa objął Andrzej Marciniak. Oboje byli rekomendowani przez PBG, czyli akcjonariusza większościowego. Nowe stanowisko prezesa Marciniak ma przejąć od zaraz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowy prezes, którego celem jest uratowanie raciborskiej firmy, już jutro na terenie zakładu w Raciborzu, będzie rozmawiać z pracownikami 

Celem Rady Nadzorczej jest odbudowa pozycji RAFAKO na rynku i zapewnienie stabilności zatrudnienia. W tym kontekście odwołany zarząd miał błędne podejście do restrukturyzacji długu firmy. Obecna strategia zakłada, że konwersja długu na akcje to tylko jeden z wielu potrzebnych kroków. Kluczowe jest pozyskanie nowych środków finansowych, które umożliwią ciągłość działalności firmy.

Rada Nadzorcza RAFAKO podkreśla potrzebę długoterminowej perspektywy dla firmy, która jest ważna dla polskiej gospodarki. Oczekuje się, że nowy inwestor nie tylko wesprze finansowo spółkę, ale również opracuje strategię jej rozwoju, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i know-how RAFAKO.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Piotr Zimmerman, wskazał, że kluczowe decyzje powinny być podejmowane w dialogu i konsensusie z głównymi interesariuszami firmy. Ponadto, zaznaczył, że odwołany zarząd nie spełnił oczekiwań Rady w zakresie pozyskiwania inwestorów i zapewnienia finansowania.

Kim jest nowy prezes?

Robert Kuraszkiewicz to doświadczony menadżer i ekspert w dziedzinie energetyki i finansów, który zdobył szerokie uznanie w sektorze biznesowym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego kariera zawodowa obejmuje zarówno pracę w sektorze prywatnym, jak i w spółkach Skarbu Państwa, co świadczy o jego wszechstronności i umiejętności adaptacji do różnych środowisk biznesowych.

Kuraszkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Jego edukacja za granicą oraz doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych w USA znacznie przyczyniły się do rozwoju jego międzynarodowego i wszechstronnego podejścia do biznesu.

Przez lata swojej kariery Kuraszkiewicz pełnił różnorodne, kluczowe role zarządcze. Był Dyrektorem Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów, co wskazuje na jego kompetencje i zaufanie, jakim obdarzono go w sferze publicznej. Jego doświadczenie obejmuje także pozycje kierownicze w niezależnych polskich firmach doradczych specjalizujących się w projektach fuzji i przejęć, co podkreśla jego umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego.

Kuraszkiewicz ma również znaczący wkład w rozwój sektora energetycznego, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego działalność w tym obszarze obejmowała reprezentowanie czołowych inwestorów oraz kierowanie ważnymi organizacjami branżowymi, co świadczy o jego głębokim zrozumieniu i wpływie na sektor energetyczny.

Jako Prezes Zarządu Banku Pocztowego, Kuraszkiewicz przyczynił się do istotnych zmian operacyjnych i finansowych w banku, co potwierdza jego zdolności w zakresie restrukturyzacji i poprawy efektywności operacyjnej. Jego działania miały bezpośredni wpływ na poprawę wyników finansowych instytucji.

Poza swoją bogatą karierą zawodową, Kuraszkiewicz jest również autorem publikacji na temat transformacji energetycznej oraz analitykiem trendów w branży energetycznej, co dodatkowo podkreśla jego głęboką wiedzę i zaangażowanie w tę dziedzinę.

Komentarze

Dodaj komentarz