Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu
Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu

W ostatnim głosowaniu Sejmu, które odbyło się wczoraj (7 grudnia, czwartek), przegłosowano ustawę skoncentrowaną na ochronie odbiorców energii. Ustawa, która ma obowiązywać do połowy 2024 roku, jest wynikiem intensywnych prac i debat. Przegłosowana została większością głosów - 247 posłów opowiedziało się za nią, przy jednym głosie przeciwnym i 197 wstrzymujących się.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie poprawki, która rozszerza maksymalną cenę energii elektrycznej. Do tej pory ograniczenie cenowe dotyczyło głównie samorządów i instytucji użyteczności publicznej. Teraz, dzięki nowym regulacjom, również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy będą mogli korzystać z tego przywileju.

Projekt ustawy, zainicjowany przez posłów KO i Polski 2050-TD, zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej. Dodatkowo, wprowadzone rozwiązania mają na celu ograniczenie cen gazu i ciepła sieciowego dla wskazanych grup odbiorców.

Najnowsze poprawki do ustawy przewidują także rozszerzenie tej ochrony cenowej na spółki komunalne zarządzające obiektami sportowymi, co jest istotnym krokiem w zapewnieniu wsparcia dla lokalnych inicjatyw.

Teraz, po przyjęciu przez Sejm, ustawa trafi do Senatu, gdzie zajmie się nią senacka komisja gospodarki już w piątek rano. Ta nowa regulacja stanowi ważny krok w kierunku wsparcia mniejszych graczy na rynku energii oraz rolników, którzy odgrywają kluczową rolę w gospodarce kraju.

Komentarze

Dodaj komentarz