WFOŚiGW
WFOŚiGW

Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jeszcze do 26 stycznia będzie przyjmował wnioski do programu "Zielona pracownia - projekt 2024". Przedsięwzięcie jest skierowane do klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich, które nie korzystały wcześniej z tego programu. Dzięki "ZIelonej Pracowni - Projekt 2024" szkoły będą mogły zadbać o stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Fundusz będzie brał pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni. Liczyć się będzie głównie wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12.000 zł. Natomiast w terminie od 1 marca do 5 kwietnia 2024 roku szkoły będą mogły składać wnioski w ramach programu "Zielona pracownia 2024". Tu dotacja może wynieść nawet 48 tysięcy zł i obejmować 80 procent kosztów kwalifikowanych zadania. Celem tegoż programu jest wsparcie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Region. W ramach konkursu plastycznego „TAK dla Czystego Powietrza” wpłynęło 174 prace. Nagrodzono 25 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego. Nagrodami w konkursie były: głośniki mobilne, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz zestawy plastyczne.

Komentarze

Dodaj komentarz