Jak umarłemu kropidło


Zaapelowali równocześnie do jego właściciela, czyli zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej o gruntowne rozważenie zasadności i słuszności decyzji o likwidacji zakładu zajmującego się zagospodarowaniem słonych wód dołowych odprowadzanych z kopalń: Knurów, Szczygłowice, Budryk i Bolesław Śmiały, a także ze zlikwidowanej kopalni Dębieńsko.- Zamknięcie zakładu wiąże się z likwidacją miejsc pracy, co w gminie Czerwionka-Leszczyny może prowadzić do strukturalnego bezrobocia i pogłębienia się braku perspektyw lokalnej społeczności - napisali w uzasadnieniu.Takie uchwały pomagają zwykle likwidowanym przedsiębiorstwom, jak umarłemu kropidło, bardziej prawdopodobne, że rada powiatu uratuje w ten sposób przynajmniej spokój sumienia.Na sesji miała zostać powołana doraźna komisja, której zadaniem byłoby przygotowanie propozycji flagi i herbu powiatu. Radni postanowili jednak inaczej; najpierw 6 branżowych komisji rady zdecyduje, czy herb i flaga są w ogóle powiatowi potrzebne.Cóż, herbarze i flagi kojarzą się raczej z wielowiekową tradycją niż z poczynaniami speców od powiatowej promocji i reklamy. Poza tym, powiat jest tworem administracyjnym i tworzące go gminy mają już własne herby, z których pewnie nie zrezygnują, mogło by się więc okazać, że wymyślony herb byłby jedynie herbem urzędników ze starostwa.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz